Wyszukiwarka:

AB.6743.300.2018- Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 7 września 2018 r.
Środa Wielkopolska, 11 września 2018 r.

Nr sprawy: AB.6743.300.2018             


Informacja    


Na podstawie art. 30a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst - Dz. U. 2018.1202) Starosta Średzki informuje, że w dniu 7 września 2018 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. zgłoszenie Inwestora - Enea Oświetlenie Sp. z o.o., dot. budowy oświetlenia drogowego wraz z linią napowietrzną nn- 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 1, 39/21, 40 obręb ewid. Pięczkowo, jednostka ewid. Krzykosy.            


Z up. Starosty Średzkiego
/-/ Elżbieta Dolatowska Bachorz
Kierownik w Wydziale Budownictwa i Dróg  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Dolatowska-Bachorz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (12/09/2018 07:26:55)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (12/09/2018 07:26:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (12/09/2018 07:26:55)
Lista wiadomości