Wyszukiwarka:

2006 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2006 Starosty Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2006 r.
 
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2006
Starosty Średzkiego
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
 
 
w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty do spraw rolnictwa w powiecie średzkim.
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.  1. Ze względu na brak ustawowych kompetencji samorządu powiatu w zakresie rolnictwa - mając na uwadze wspieranie rozwoju rolnictwa w powiecie średzkim oraz występowanie w obronie interesu rolników w urzędach i instytucjach odpowiedzialnych za tę sferę gospodarki, niniejszym powołuję Panią Mariolę Górniak - Kierownika Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na Pełnomocnika Starosty ds. rolnictwa w powiecie średzkim.
2. Pełnomocnik realizuje cele określone w ust. 1, współpracując z rolnikami powiatu średzkiego oraz z organizacjami, instytucjami i organami administracji rządowej i samorządowej wykonującymi zadania z zakresu rolnictwa.
 
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Pani Marioli Górniak - Kierownikowi Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Ambroży
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (28/04/2006 15:20:50)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (28/04/2006 15:20:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (28/04/2006 15:20:50)
Lista wiadomości