Wyszukiwarka:

2006 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2006 Starosty Średzkiego z dnia 20 października 2006 r.
 
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2006
Starosty Średzkiego
z dnia 20 października 2006 roku
 
w sprawie  uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 26/2005 Starosty Średzkiego z dnia 20 grudnia 2005 r.
 
 
§ 1.  W związku z wprowadzeniem przez ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 169, poz.1201) obowiązku przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, których sposób i tryb dokonywania określony zostanie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, a także zważywszy na fakt, że częstotliwość przeprowadzania przedmiotowej oceny i skutki uzyskania przez pracownika ujemnej okresowej oceny kwalifikacyjnej uregulowane zostały odmiennie niż wynika to z obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. regulaminu oraz procedury przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych -  zarządzam
uchylenie zarządzenia wewnętrznego nr 26/2005 Starosty Średzkiego z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu oraz procedury przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Zalewska-OP
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (24/10/2006 13:28:00)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (24/10/2006 13:28:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (24/10/2006 13:28:00)
Lista wiadomości