Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2012 Starosty Średzkiego z dnia 17 maja 2012 r.
 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2012
Starosty Średzkiego
z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.


Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 16 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,  zarządzam:

     § 1. Przeprowadzenie w dniu 18 maja 2012 r. inwentaryzacji doraźnej - metodą spisu  z natury - w magazynie tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych ścisłego zarachowania, będących na stanie p. Wiesława Szyszki, pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

     § 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w składzie: 
Anna Ambroży - Przewodnicząca zespołu spisowego
Alicja Zalewska
Barbara Kaźmierczak

    § 3. W pracach Komisji uczestniczyć będzie p. Wiesław Szyszka - pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, do zadań którego należy prowadzenie magazynu tablic rejestracyjnych oraz gospodarowanie drukami  ścisłego zarachowania komunikacyjnymi oraz p. Anna Jaśkowiak - osoba przejmująca obowiązki p. Wiesława Szyszki na okres jego nieobecności w pracy, począwszy od  21 maja 2012 r.

     § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.

     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (18/05/2012 12:46:55)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (18/05/2012 12:47:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (18/05/2012 12:47:13)
Lista wiadomości