Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2012 Starosty Średzkiego z dnia 6 września 2012 r.
 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2012 
Starosty Średzkiego
z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

 

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 16 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie w dniu 10 września 2012 r. inwentaryzacji doraźnej - metodą spisu z natury - w magazynie tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych ścisłego zarachowania, będących na stanie p. Wiesława Szyszki, pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w składzie:

    • Alicja Zalewska - Przewodnicząca zespołu spisowego
    • Henryk Markiewicz
    • Barbara Kaźmierczak

§ 3. W pracach Komisji uczestniczyć będzie p. Wiesław Szyszka - pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, do zadań którego należy prowadzenie magazynu tablic rejestracyjnych oraz gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania komunikacyjnymi oraz p. Anna Jaśkowiak - osoba przejmująca obowiązki p. Wiesława Szyszki na okres jego nieobecności w pracy, począwszy od 11 września 2012 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (06/09/2012 14:42:43)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (06/09/2012 14:42:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (06/09/2012 14:44:18)
Lista wiadomości