Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 21/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2015.

Na podstawie § 6 Regulaminu przyznawania stypendium, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/128/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie w roku 2015 za okres styczeń - grudzień, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych ( lipiec, sierpień ) dla następujących uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki:

- Ewie Tomczak- Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.,
- Monice Paterak - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.,
- Przemysławowi Szymczakowi - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.,
- Dagmarze Mazur - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.,
- Jakubowi Stróżewskiemu - Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 r.


w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 21/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2015.

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznania stypendium, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/128/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy szkół złożyli wnioski o przyznanie stypendium dla powyższych uczniów. Środki finansowe na wypłatę stypendiów zabezpieczone są w planach finansowych szkół na 2015 rok.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (03/02/2015 11:50:46)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (03/02/2015 11:51:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (03/02/2015 11:51:29)
Lista wiadomości