Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2015 roku
 
 
Uchwała Nr 42/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 marca 2015 roku
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dominowo.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.595 ze zm.) i art. 17 pkt 6 lit. b, tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.199), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uzgadnia pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dominowo.
     
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
Czesław Guzewski
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 42/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 marca 2015 roku
           
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dominowo.
 
 
Wójt Gminy Dominowo wnioskiem z dnia 9 marca 2015 r. nr UG.6721.1.2014 zawiadomił Zarząd Powiatu Średzkiego o udostępnieniu do uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dominowo. Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b, tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2015r., poz.199) do zadań samorządu powiatowego należy uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi. W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (30/03/2015 13:58:00)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (30/03/2015 14:02:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (30/03/2015 13:58:00)
Lista wiadomości