Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2003 rok

Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr V/32/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
UCHWAŁA NR V/ 32 /2003
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok.
 
 
          Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
         § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2002 rok przedstawione przez Zarząd Powiatu Średzkiego, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
         § 2. Na postawie sprawozdania ujętego w § 1, po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                 Przewodniczący
                                                           Rady Powiatu Średzkiego
                                                             (-) Małgorzata Fertała
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ambroży
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (12/05/2003 12:35:27)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (12/05/2003 12:35:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (12/05/2003 12:35:27)
Lista wiadomości