A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Dla mieszkańców Nieodpłatna Pomoc Prawna Informacja w sprawie lokalizacji i harmonogramu pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku

Informacja w sprawie lokalizacji i harmonogramu pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku

OD DNIA 2 STYCZNIA 2019 ROKU NASTĘPUJE ZMIANA W FUNKCJONOWANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO

Z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady, składając stosowne oświadczenie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Na terenie powiatu średzkiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Żwirki i Wigury 1 (obsługiwany przez radców i adwokatów), według poniższego harmonogramu:
- poniedziałki i wtorki - od godz. 8.00 do godz. 12.00,
- środy, czwartki i piątki - od godz. 14.00 do godz. 18.00.  

Udzielanie porad w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 61 286 62 27, w godzinach 9:00 - 14:00.  

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (obsługiwany przez Fundację „Honeste Vivere" z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7), według poniższego harmonogramu:
- Dominowo, ul. Centralna 8 (OPS-Klub Aktywności Społecznej) środy - od godz. 11.00 do godz. 15.00,
- Krzykosy, ul. Główna 37 lokal nr 4 (Urząd Gminy) czwartki - od godz. 11.00 do godz. 15.00,
- Nowe Miasto, ul. Poznańska 14 lokal nr 8 (Urząd Gminy) poniedziałki - od godz. 7:30 do godz. 11.30,
- Zaniemyśl, ul. Średzka 9 lokal nr 211 (Urząd Gminy) piątki - od godz. 11.00 do godz. 15.00.              

W punkcie znajdującym się w Nowym Mieście przy ul. Poznańskiej 14 lokal nr 8 (Urząd Gminy) świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie we wtorki od godz. 11:00 do godz. 15:00.  

Udzielanie pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście oraz Zaniemyślu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 691 058 931, w godzinach 9:00 - 14:00.  

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.  

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu średzkiego - do pobrania (plik pdf)

Pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.             

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.              

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.
baner300x250