A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Dla mieszkańców Nieodpłatna Pomoc Prawna Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


Od 1 stycznia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255 ze zmianami), na terenie Powiatu Średzkiego, uruchomione zostały dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 61 285 29 51 (dostępny w godzinach otwarcia punktu), który czynny jest:
  • w poniedziałki i wtorki od godz. 8.00 do 12.00
  • w środy, czwartki i piątki czynny od godz. 14.00 do 18.00. 
Porady prawne w tym Punkcie udzielane są przez adwokatów i radców prawnych.
 
2. Drugi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w następujących lokalach oraz terminach:
  • w Dominowie przy ul. Centralnej 8 (OPS - Klub Aktywności Społecznej) w środy - od godz.11.00 do 15.00,
  • w Krzykosach przy ul. Głównej 37 pok. nr 18 (Urząd Gminy) w czwartki - od godz. 11.00 do 15.00,
  • w Nowym Mieście przy ul. Poznańskiej 14 pok. nr 8 (Urząd Gminy) w poniedziałki i wtorki od 9.00 do 13.00
  • w Zaniemyślu przy ul. Średzkiej 9 pok. nr 211 (Urząd Gminy) w piątki - od godz. 11.00 do 15.00.
Drugi Punkt prowadzony jest przez Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie. W tym Punkcie, porady prawne udzielane są przez radców prawnych.
 
Celem zorganizowania nieodpłatnej pomocy prawnej jest zapewnienie jej osobom, które nie mają możliwości skorzystania z porad komercyjnych. Zatem nie wszyscy mieszkańcy mogą skorzystać z tej formy pomocy. Zgodnie z uregulowaniem ustawowym, darmowa pomoc prawna udzielana jest osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub ukończyły 65 lat, którym w okresie roku poprzedzającego o zwrócenie się o pomoc prawną zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (nie dotyczy „Karty Wielgachnej Famuły"), kombatantom i weteranom oraz zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobietom w ciąży.

Pomoc prawna polega na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej  uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz na sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ , a także w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej pod numerem telefonu: 61 286 62 26, 61 286 62 27.

baner300x250