A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Dla mieszkańców Załatw sprawę w urzędzie Pomoc osobom niepełnosprawnym Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze przyznane na podstawie odrębnych przepisów, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeśli:

  1. posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r.Nr 14 poz. 92 z póź. zm.), a w przypadku osoby, o której  mowa w art. 62 ust. 3, posiada orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998r.
  2. posiadają fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający   zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,  kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  3. posiadają kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego  oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
  4. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy (w rozumieniu ustawy – o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn.  zm.), zwanego „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeśli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakresie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wniosek można składać w każdym czasie.

 

Gdzie załatwić:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  ul. Szkolna 2

w punkcie informacyjnym na parterze lub w pok. 204 - II piętro

tel. 61 287 06 40

 

Kiedy:

w  poniedziałki w godz. od 800 do 1600

od wtorku do piątku w godz. od 700 do 1500

 

 

baner300x250