A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Dla przedsiębiorców Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjneTereny inwestycyjne Powiatu Średzkiego położone w Środzie Wielkopolskiej,
przeznaczone do sprzedaży - do pobrania (plik pdf)

Sekretariat - tel. 61 281 42 18


Tereny inwestycyjne i mieszkaniowe stanowiące własność Powiatu Średzkiego, położone w Kijewie, gmina Środa Wielkopolska, przeznaczone na sprzedaż.


 

   

 

 


położenie: Kijewo

działki nr:  32/14, 32/,15, 41/21, 41/22, 41/23, 41/24, 41/25, 41/26, 41/27, 41/28, 41/29, 41/30, 41/31 

powierzchnia: od 0,5642 ha do 3,2914 ha

teren niezabudowany

przeznaczenie: w części tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w części tereny przemysłu, w części zieleń izolacyjna, w części droga KS, w części droga KDW

opis oferty:

 • sprzedaż działek wraz z udziałem w działce nr 41/20 przeznaczonej pod drogę dojazdową wewnętrzną
 • plan zagospodarowania przestrzennego: uchwała nr VI/84/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Kijewie i Włostowie
 • działki zlokalizowane przy drodze krajowej S11, za trakcją PKP
 • sąsiedztwo: grunty rolne, dalej zabudowania przemysłowe, mieszkalne i gospodarcze
 • działki nie posiadają uzbrojenia technicznego
 • obecnie działki użytkowane rolniczo
 • działki obciążone umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2018 r.; istnieje możliwość wcześniejszego rozwiązania przedmiotowej umowy
 • działki nie są przedmiotem żadnych zobowiązań

forma zbycia: sprzedaż - przetarg ustny nieograniczony

właściciel: Powiat Średzki

ceny wywoławcze: od 455.984 zł do 2.660.080 zł
- do cen uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.
(ostateczne ceny ustalone zostaną w przetargach)

kontakt:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
e-mail: nieruchomosci@powiatsredzki.pl
tel. 61 286 62 37, 61 286 62 36

informacje dot. uzbrojenia terenu:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
geodezja@powiatsredzki.pl
Sekretariat - tel. 61 281 42 18

                                    ___________________________________________________________________________________________________________________

 

położenie: Kijewo

działka nr: 41/14

powierzchnia: 2,4745 ha

teren niezabudowany

przeznaczenie: w części tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w części teren trafostacji, w części droga wewnętrzna (plan zagospodarowania przestrzennego), w części parking dla samochodów (decyzja o warunkach zabudowy)

opis oferty:

 • plan zagospodarowania przestrzennego: uchwała nr VI/84/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Kijewie i Włostowie - obejmuje przeważającą część działki; pozostała część ok. 4000 m2 objęta jest decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę parkingu dla samochodów
 • działka zlokalizowana przy drodze gruntowej wsi Kijewo w kierunku Włostowa, ok. 400 m od drogi krajowej S11, za trakcją PKP
 • sąsiedztwo: grunty rolne, dalej zabudowania przemysłowe, mieszkalne i gospodarcze
 • działka nie posiada uzbrojenia technicznego
 • działka obciążona umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2018 r.; istnieje możliwość wcześniejszego rozwiązania przedmiotowej umowy
 • działka nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań

 

forma zbycia: sprzedaż - przetarg ustny nieograniczony

cena wywoławcza: 1.979.600 zł

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

(cena jest orientacyjna i może ulec zmianie)

właściciel: Powiat Średzki

kontakt:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
e-mail: nieruchomosci@powiatsredzki.pl
tel. 61 286 62 37, 61 286 62 36

informacje dot. uzbrojenia terenu:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
geodezja@powiatsredzki.pl
Sekretariat - tel. 61 281 42 18
___________________________________________________________________________________________________________________

   

powierzchnia: 0,1967 ha

Działka częściowo zabudowana wolnostojącym budynkiem inwentarskim (obora - jałownik)

przeznaczenie:
działalność gospodarcza

opis oferty:

 • plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje; dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku z obory - jałownika na magazyn wyrobów gotowych, wydanej dla działki  nr 155/20, z której została wydzielona m. in. 155/54działki znajdują się przy drodze powiatowej relacji Kijewo - Krzykosy
 • uzbrojenie techniczne: instalacja elektryczna oświetleniowa i siły oraz odgromowa, wodno - kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna
 • sąsiedztwo: grunty rolne, zabudowania mieszkalne i przemysłowe
 • stan budynku słaby
 • budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej
 • obecnie działka nie jest użytkowana
 • na działce nie ciążą żądne obciążenia ani nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań   

forma zbycia:
sprzedaż - przetarg ustny nieograniczony

cena wywoławcza:
255.000 zł (zw. z podatku VAT)
(ostateczna cena ustalona zostanie w przetargu)

właściciel: Powiat Średzki

kontakt:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
e-mail: nieruchomosci@powiatsredzki.pl
tel. 61 286 62 37, 61 286 62 36

informacje dot. uzbrojenia terenu:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
geodezja@powiatsredzki.pl
Sekretariat - tel. 61 281 42 18

 

                                      ___________________________________________________________________________________________________________

    

położenie: Lubrze gm. Krzykosy

działka nr: 976/14

powierzchnia: 0,2211 ha

Działka zabudowana budynkiem administracyjno - gospodarczym, wolnostojącym, dwubryłowym  

opis oferty:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług; położona na obszarze ochrony archeologicznej
 • nieregularny kształt
 • dojazd do działki z drogi krajowej nr 11 przez działkę nr 968/5 stanowiącą drogę; koszty związane z budową przedmiotowego zjazdu  poniesie Nabywca
 • teren działki jest utwardzony, z odprowadzeniem wód powierzchniowych, posiada uzbrojenie techniczne w prąd, wodę i kanalizację do szamba
 • obecnie budynek nie jest użytkowany
 • na działce nie ciążą żądne obciążenia ani nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań   

forma zbycia: sprzedaż - rokowania

cena: 330.000 zł (zw. z VAT)
(ostateczna cena ustalona zostanie w rokowaniach)

właściciel: Powiat Średzki

kontakt:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
e-mail: nieruchomosci@powiatsredzki.pl
tel. 61 286 62 37, 61 286 62 36

informacje dot. uzbrojenia terenu:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
geodezja@powiatsredzki.pl
Sekretariat - tel. 61 281 42 18
baner300x250