A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

10. Wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Wydział Budownictwa, 
I piętro, pokój 230
tel. 61 281 42 13 lub 61 281 42 15

e-mail Wydziału:  budownictwo@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00 

 

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz miejscu załatwienia sprawy, wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty
 2. Po złożeniu przez inwestora w miejscu załatwienia sprawy kompletnego (wraz z wszystkimi załącznikami) wniosku o wydanie zaświadczenia, organ wydaje zaświadczenie.
 3. W przypadku braków w przedłożonym wniosku organ postanowieniem odmawia wydania zaświadczenia.  

Potrzebne dokumenty:
 
 1. wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora - do pobrania
 2. inwentaryzacja uproszczona lokalu określająca: pomieszczenia wchodzące w skład lokalu, pomieszczenia do niego przynależne i powierzchnię ogółem lokalu, wyposażenie techniczne domu,
 3. aktualny odpis z księgi wieczystej ,
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17 zł. uiszczoną na konto Gminy Środa Wlkp., Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001,. 

Opłaty:
 
Zwolnione z opłaty skarbowej  

Czas załatwienia sprawy
:
Do 7 dniu od dnia złożenia wniosku.   

Tryb odwoławczy:  
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Średzkiego  

Podstawa prawna:
 • Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.783)
baner300x250