A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

3. Wydanie uprawnień osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy podwyższającej uprawnienia

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 45
fax 61 286 67 31
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.

 

Sposób załatwienia sprawy:
Osoby ubiegające się o rozszerzenie kategorii prawa jazdy przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do Wydziału Komunikacji i Transportu w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Procedura uzyskania PKK znajduje się tutaj.
Profil Kandydata na Kierowcę jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).
Po zdanym egzaminie państwowym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) przesyła drogą elektroniczną informacje dotyczące wyniku egzaminu, na tej podstawie Starosta Średzki zamawia nowy dokument prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Opłaty:
Opłatę za wydanie prawa jazdy należy uiścić po zdanym egzaminie państwowym, a potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie prawa jazdy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 • opłata za wydanie prawa jazdy                 100,00 zł
 • opłata ewidencyjna                                    0,50 zł
Opłatę za wydanie prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr konta 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207.
Opłaty można dokonać:
 • przelewem na w/w konto bankowe,
 • gotówką w kasie urzędu,
 • karta płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu,
 • poprzez stronę internetową: http://www.info-car.pl/ - potwierdzenie transakcji (format PDF) należy wydrukować i dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu
 
Czas załatwienia sprawy:
Termin oczekiwania za prawem jazdy wynosi około 3 tygodni od daty zdania egzaminu.
Informacja, czy dokument prawa jazdy jest do odbioru można uzyskać:
Jeżeli wnioskodawca podał swój nr tel. informacja zostanie przesłana poprzez wiadomość sms.
 
Dodatkowe informacje:
Prawo jazdy kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T wydaje się (po 19 stycznia 2013r.) na okres 15 lat - okres może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego.
Prawo jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E wydaje się (po 19 stycznia 2013r.) na okres 5 lat nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawach prawa jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 627 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2016r., poz. 23);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681 ze zmianami).

baner300x250