A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Zwołanie XXIV Sesji Rady Powiatu Średzkiego,

która odbędzie się 28 maja 2020 r. o godz. 8.00 w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej.

21.05.2020

Zwołanie XXIV Sesji Rady Powiatu Średzkiego, która odbędzie się 28 maja 2020 r. o godz. 800w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej. Sesję można będzie także oglądać on-line pod adresem: https://youtu.be/8FWKk0aMwXk

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie,
2) zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17,
3) zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury,
4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 – 2033,
5) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok,
6) Apel w sprawie ograniczenia koszenia trawy.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie Sesji.

 Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Fertała

Projekty uchwał przygotowane na sesję dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej - link

baner300x250