Informacje dot. zgłaszania budowy - art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo budowlane