2016 rok

dot. rozbudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w Zaniemyślu na działkach o nr ewid. 485/17, 485/18, 485/39.
dot. budowy infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacja kablowej) z przyłączami, na działkach o nr ewid. 87, 100/4, 102 obręb ewid. Sulęcinek, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej, na działce o nr ewid. 187/2 obręb ewid. Krzykosy, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid. 70/1 i 85/4 obręb ewid. Sulęcinek, jednostka ewid. Krzykosy
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid. 593 i 1052/1 obręb ewid. Krzykosy, jednostka ewid. Krzykosy
dot. budowy linii kablowej nn wraz ze złączami w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, ul. Zacisze na działkach o nr ewid. 356, 355/18, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej, na działkach o nr ewid. 26/1, 15 w m. Młodzikowice, gm. Krzykosy
na budowę linii kablowej nn 04 kV wraz ze złączami kablowymi na dz. o nr ewid. 3668/8, 176, 29, 27/44 27/73, 27/28, 27/30, 27/35, 27/38, 27/45 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Strzeleckiej.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej, na działkach o nr ewid. 26/1, 169, 12, 15, 19, 23 w m. Młodzikowice, gm. Krzykosy.
na budowę linii kablowej nn 04 kV wraz ze złączami kablowymi na dz. o nr ewid. 206, 204/2, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 204/9, 204/10, 204/11, 204/12, 204/13, 204/14, 204/15, 204/16, 204/17 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Polnej
dot. budowy fragmentu sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia 0, 4 kV na dz. o nr ewid. 70/3, 70/13, 308/1, 310/2, 314, 335/1, 462/5, 469/2 w miejscowości Zaniemyśl, rej. ul. Raczyńskiego i ul. Powstańców Wlkp.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, w m. Dębiczek, gm. Środa Wlkp., na działce o nr ewid,. 45/43.
dot. budowy oświetlenia ulicznego - przyłącza energetycznego w miejscowości Zaniemyśl, ul. Ogrodowa, dz. nr ewid. 782.
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami w miejscowości Dominowo, w rejonie ul. Centralnej, na działkach o nr ewid. 175/4, 329/1, 175/5, 126, 181/16, 181/11, 181/13, 181/13, 181/15, 177/8.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Łękno, gm. Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 402/1.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Lubonieczek, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 116/6.
na budowę sieci cieplnej 2xDN150mm z rur stalowych, preizolowanych na dz. o nr ewid. 1275/28, 1275/9, 1277, 1547/2, 1514/2, 1585/1, 1585/2 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Maksymiliana Jackowskiego, Kochanowskiego, gen. Józefa Hallera, Poselskiej.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Boguszynek, gmina Nowe Miasto nad Wartą, na działce o nr ewid.144/2.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 259, 260 i 262.
dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Janowie, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 76/6.
dot. dobudowy tarasu do budynku w miejscowości Zaniemyśl, przy ul. Słonecznej 1, na działce o nr ewid. 485/30.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Miąskowo, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 340/2 i 324/1.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej - dobudowa nowego odcinka w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 229.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 259 i 262.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej - dobudowa nowego odcinka w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 278/2.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Pięczkowo, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 278.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Pięczkowo, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 244.
dot. wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Zaniemyśl, obręb ewid. Śnieciska, na dz. nr ewid. 208/1, 208/2, 126/1, 126/2, 156/3, 114/1, 114/2, 131/1, 132/18, 132/27, 132/32, 132/38, 132/44, 156/5, 156/1, 16, 62, 73/3, 61, obręb ewid. Bożydar, dz. nr ewid. 54, obręb ewid. Jeziory Wielkie, dz. nr ewid. 34, obręb ewid. Łękno, dz. nr ewid. 401, 155, 183, 133, 136/1, 132, 130/1, 127 - etap I, II, obręb ewid. Bożydar, dz. nr ewid. 54, 59, 53, obręb ewid. Winna, dz. nr ewid. 46, 22, 20, 54 - etap III, obręb ewid. Polwica, nr ewid. 35/1, obręb ewid. Jeziory Wielkie, dz. nr ewid. 34, obręb ewid. Łękno, dz. nr ewid. 401 - etap IV.
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, na działkach o nr ewid. 1/8, 1/9, 3/1, 3/2, 3/4, 3/7, 3/9, 29 oraz w Zielnikach, gm. Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid. 177/27, 86.
dot. budowy odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Zwola, rejon ul. Głównej, gmina Zaniemyśl, na działkach o nr ewid. 117/2, 115/52, 115/55, 115/23, 114/41.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 166/9, 72, 32, 169, 42, 103/27.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 166/9, 169.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej - dobudowa nowego odcinka w m. Garby, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 26.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej- dobudowa nowego odcinka w m. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 531/3, 531/4.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej- dobudowa nowego odcinka w m. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 613/1, 276 i 1001.
na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Murzynowo Leśne, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 117/16.
dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Pławcach, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 82/31.
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w Brodowie, gm. Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid 162/55, 284/1, 162/64, 162/1.
dot. budowy przyłącza energetycznego, oświetlenia ulicznego terenu: sala sportowa - stadion, na działkach o nr ewid. 187/4, 187/11, 187/13, 187/92, 187/91, 187/52 w miejscowości Zaniemyśl.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej - dobudowa nowego odcinka w m. Garby, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 26.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 147/1.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 166/9, 169.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej – dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 166/9, 72, 32, 169, 42, 103/27.
dot. budowy odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ul. Głównej w miejscowości Zwola, gmina Zaniemyśl, na działkach o nr ewid. 117/2, 115/52, 115/55, 115/23, 114/41.
dot. budowy odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej Winna, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 42/7.
na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Pławce, gm. Środa Wlkp., na działce o nr ewid. 82/38.
dot. budowy przyłącza energetycznego, oświetlenia ulicznego w miejscowości Łękno, gmina Zaniemyśl, ul. Morelowa i ul. Wiśniowa, na działkach o nr ewid. 149/24, 149/34.
dot. budowy przyłącza energetycznego, oświetlenia ulicznego w miejscowości Łękno, gmina Zaniemyśl, ul. Plażowa, na działkach o nr ewid. 175/4, 30/1.
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Dominowo, rej. ul. Centralnej, działki nr ewid. 175/4, 329/1, 175/5, 126, 177/8, 181/16, 181/15, 181/11, 181/13.