2019 rok

dot. budowy sieci wodociągowej DN 110 PE na działce oznaczonej nr ewid. 3218/1 w Środzie Wlkp. przy ul. Szarych Szeregów.
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowych na działkach nr 500/3, 552/127, 552/129, 552/122, 552/124, 552/93, 552/49, 552/86, 552/133, 552/135, 552/136 przy ul. Akacjowej, Fredry obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE na działkach oznaczonych nr ewid. 3739/1, 3738/1, 3737, 3735, 3755, 3759, 3763, 3756, 4060 w Środzie Wlkp. przy ul. Zakładowej i Niedziałkowskiego.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Pławce na dz. nr ewid. 82/45, gm. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w m. Zaniemyśl na dz. nr 85/20 obręb ewid. Zaniemyśl, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy sieci wodociągowej i przebudowy istniejącej sieci w m. Brodowo na dz. nr 67/1, 69, 29/2 obręb ewid. Brodowo przy ul. Św. Walentego, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janowo na dz. nr 68/23, 68/22, 74/5, 77, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE na działkach oznaczonych nr ewid. 322, 309/14, 309/1, 309/13 w Środzie Wlkp. przy ul. Jasnej.
dot. linii kablowych nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, na działkach o nr ewid. 466/2, 466/26, 483, 157/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8, 158/9, 158/10, 158/11, 158/12, 158/13, 158/14, 158/15 obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy sieci wodociągowej Dz 250 PE na działkach oznaczonych nr ewid. 2775, 2769/2, 2776, 2769/1, 2768/1, 2777/3, 2777/4, 2777/1 w Środzie Wlkp. przy ul. Poselskiej
na budowę elektrowni fotowoltaicznej Środa 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: budową drogi dojazdowej i linii kablowej sn w miejscowości Chwałkowo, gmina Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid, 1/4 i 1/
na budowę elektrowni fotowoltaicznej Środa 3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: budową drogi dojazdowej i linii kablowej sn w miejscowości Brodowo, gmina Środa Wielkopolska, na działce o nr ewid, 214/3.
na budowę elektrowni fotowoltaicznej Środa 5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: budową drogi dojazdowej i linii kablowej sn w miejscowości Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid, 140/7 i 140/9.
dot. budowy sieci wodociągowej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Akacjowej na działkach oznaczonych nr ewid. 554/82, 554/86, 500/3, 554/79, 554/80, 552/86.
dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w m. Murzynowo Leśne gm. Krzykosy, na działkach oznaczonych nr ewid. 466/2, 466/26, 464/7, 464/9, 464/12, 464/13, 464/14, 464/15, 464/16, 464/17, 464/18, 464/19, 464/20, 464/21, 464/22, 464/23, 464/24, 464/25, 464/26, 464/27, 464/28, 464/29, 464/30, 464/31, 464/32, 464/33, 464/35, 464/37, 464/38, 464/39, 464/40.
dot. budowy sieci wodociągowej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Fabrycznej na działkach oznaczonych nr ewid. 3848, 3787, 3849, 3781.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym w m. Starkówiec Piątkowski na dz. nr ewid. 134/5, gm. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci wodociągowej Dz110 PE 100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Słonecznej na dz. nr 304, 3675/4 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci wodociągowej Dz110 PE 100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dmowskiego na dz. nr 1183/4, 1183/19, 1183/18, 1183/17, 1182/12, 1181/9, 1182/19 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci wodociągowej w m. Dominowo na dz. nr 19 i 18/95 obręb ewid. Dominowo, jednostka ewid. Dominowo.
dot. budowy sieci wodociągowej Dz110 PE 100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Drzymały, Szymańskiego, Opielińskiego, na dz. nr 1563, 1256, 1264/1, 1255/2, 1275/31, 1275/9 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci wodociągowej dn100 PE 100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Fabrycznej na dz. nr 3792, 3787 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Brodowo na dz. nr ewid. 174/20, gm. Środa Wlkp.
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV, szafy kablowej i złącz kablowo-pomiarowych dla zasilania kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Krajewskiego, Andersa na działkach nr 28/7, 28/6, 28/8, 28/9, 27/8, 27/77, 27/93, 3701 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zielniki na dz. nr 166/1 i 163/92 obręb ewid. Zielniki, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.