2020 rok

dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na działkach o nr ewid. 62/7 i 62/4, obręb ewid. Klęka, jednostka ewid. Nowe miasto nad Wartą.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Zwola na dz. nr 47/3 i 47/4, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 1692 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. 17 Września 1A.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Dominowo na dz. nr 134/3, jednostka ewid. Dominowo.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 213 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Nekielskiej 29.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na działce o nr ewid. 24, obręb ewid. Chwalęcin, jednostka ewid. Nowe miasto nad Wartą.
dot. budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Zwola na dz. nr 115/55, 115/52, 117/2, 136/15, 137, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjno – magazynowym na działce nr ewid. 2545/32 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. 27 Grudnia 5.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach nr ewid. 3150 i 3151 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Marcinkowskiego 9B.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 1557 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Kościuszki 33.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Dominowo na dz. nr 134/3, jednostka ewid. Dominowo.
dot. przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 1329 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Kilińskiego 21 m.1.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 2833/2 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. 20 Października 47.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 2310 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Plantaża 15A.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 884 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Prądzyńskiego 41.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w trzech budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubonieczek na dz. nr 16/5, 16/6 i 16/7, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 położonym na działce o nr ewid. 1/15, obręb ewid. Klęka, jednostka ewid. Nowe miasto nad Wartą.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym , na dz. nr ewid. 138 w m. Pławce , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach o nr ewid. 141/11 i 141/12 obręb ewid. Kruczyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC dn 63 SDR 11 na działce o nr geod. 141/1 obręb ewid. Kruczyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych w celu: „przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu 10 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Środa Wlkp. ul. Za Strzelnicą dz.nr ewid. 3707/10” na działkach nr ewid. 3691, 3693/2, 3693/4, 3693/5, 3703, 3706, 3707/10, 3708 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE100 o długości 53,50 m na działkach oznaczonych nr ewid. 343/12, 347/6 w Środzie Wlkp. przy ul. Adama Grabiasa.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Karolewo na dz. nr ewid. 311/31, gm. Dominowo.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap I w pasie drogi powiatowej na działce oznaczonej nr ewid. 7 w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci wodociągowej na działkach o nr geod. 353, 458, 402 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC dn 63 SDR 11 na działce o nr geod. 141/1 obręb ewid. Kruczyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110, długości 636, na dz. nr ewid. 86, 80, 75/17, 126/7 w m. Zielniki , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110, długości 324, na dz. nr ewid. 86, 171, w m. Zielniki , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110, długości 636, na dz. nr ewid. 86, 80, 75/17, 126/7 w m. Zielniki , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Dominowo przy ulicy Centralnej na dz. nr 126/1, jednostka ewid. Dominowo.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap II osiedle mieszkaniowe na działkach oznaczonych nr ewid. 83/16, 83/19, 83/21, 83/23, 83/25, 83/29, 83/30, 83/31, 83/33, 83/34, 83/35, 83/36, 83/37, 83/38, 83/39 w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap I w pasie drogi powiatowej na działce oznaczonych nr ewid. 7 w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr ewid. 7, 87/3, 86, 85, 84, 83/16, 83/17, 83/18, 83/19, 83/21, 83/23, 83/25, 83/29, 83/30, 83/31, 83/33, 83/34, 83/35, 83/36, 83/37, 83/38, 83/39 w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV wraz z szafą i złączami kablowymi w m. Środa Wlkp. w rejonie ul. Bnińskiego, na działkach oznaczonych nr ewid. 460/12, 459, 14, 11/20, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29.
dot. budowy sieci wodociągowej z rur PE ø 110 x 6,6 PN 10 SDR 17, o łącznej długości 198 m, z włączeniem do istniejącej sieci , na działkach o nr ewid. 31, 29/8, 14/1 w miejscowości Zielniczki obręb ewid. Zielniki, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci wodociągowej z rur PE ø 110 x 6,6 PN 10 SDR 17, o łącznej długości 409 m, z włączeniem do istniejącej sieci ø 110, na działkach o nr ewid. 59/9, 58/5, 59/14, 61/1, 61/2, obręb ewid. Dębicz, jednostka ewid. Środa Wielkopolska oraz 1/27, 1/32, obręb ewid Mączniki, jedn. ewid. Środa Wielkopolska i 28/4, obręb Janowo, jedn. ewid. Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 i fi 160 o długości 1217 m na działkach oznaczonych nr ewid. 7, 87/3, 86, 85, 84, 83/16, 83/17, 83/18, 83/19, 83/21, 83/23, 83/25, 83/29, 83/30, 83/31, 83/33, 83/34, 83/35, 83/36, 83/38, 83/39 w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE100 o długości 57 m na działkach oznaczonych nr ewid. 13, 89/3, 89/6, 90/39 w Środzie Wlkp. przy Akacjowej i Estkowskiego.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 160 PE100 o długości 707 m na działkach oznaczonych nr ewid. 500/2, 500/3, 758/1 w Środzie Wlkp. przy Akacjowej i Kórnickiej.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 160 PE o długości 973 m na działkach oznaczonych nr ewid. 83/29, 7, 8/1, 9, 10/1, 12/1, 13, 14, 500/2 w Środzie Wlkp. przy Kosynierów, Akacjowej i Topolskiej.
dot. budowy sieci wodociągowej w m. Dominowo na dz. nr 126/2 i 179/7, jednostka ewid. Dominowo.
dot. budowy sieci wodociągowej dn 110 i długości 185 m, na działkach o nr ewid. 76/13 i 76/14, obręb ewid. Janowo, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci wodociągowej dn 110 PE na działkach oznaczonych nr ewid. 1181/9, 1180/10, 1180/8 w Środzie Wlkp. przy ul. Traugutta.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. 62/21, m. Przymiarki, obręb ewid. Solec, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy słupa kablowego SN 15kV, linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym, na działkach o nr ewid. 24, 11/1, obręb ewid. Witowo, jednostka ewid. Krzykosy 700, 662/2, 627 obręb ewid. Pięczkowo, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy sieci wodociągowej DN 110 PE na działce oznaczonej nr ewid. 474/1 w Środzie Wlkp. przy ul. Konwaliowej.