2021 rok

dot. budowy oświetlenia ulicznego w m. Jeziory Małe na dz. nr 60, 61/5, 61/15, 61/22, 63/4, 63/11, 402/7, obręb ewid. Łękno, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie poszerzenia otworu okiennego w Środzie Wlkp. przy ul. Prądzyńskiego na działce oznaczonej nr ewid. 886.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE fi.110 wraz z hydrantami dn 80 mm, , długości 712 m, na dz. nr ewid. 139/35, 139/17, 139/34 i 139/46 w m. Chwałkowo , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 1244 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Jackowskiego 21.
dotyczące budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125 PE100 o długości łącznej 190 m na działkach oznaczonych nr ewid. 334/9, 334/10, 337/4, 338/5, 342/2 w Środzie Wlkp. przy ul. Adama Grabiasa.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE100 o długości łącznej 95,88 m na działkach oznaczonych nr ewid. 251/3, 255, 266/1, 266/9 w Środzie Wlkp. w rejonie ulicy Plazowej.
dot. budowy oświetlenia ulicznego w m. Jeziory Małe na dz. nr 60, 61/5, 61/15, 61/22, 63/4, 63/11, 402/7, obręb ewid. Łękno, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 i fi 180 PE100 o długości łącznej 1096 m na działkach oznaczonych nr ewid. 3992, 3933, 3926 w Środzie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej i gruntowej Adama Grabiasa.
dot. przebudowy przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 912 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Strzelecka 22.