2015 rok

na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w m. Witowo, gm. Krzykosy., na dz. nr 227
dot. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu działek budowlanych mieszkalnych w miejscowości Środa Wielkopolska, rejon ul. Lotnicza - budowa linii kablowych nn 0,4 kV, szaf kablowych i złącz kablowo-pomiarowych, na działkach o nr ewid 3681/74, 3681/53, 3681/32, 3681/11, 437/60, 3680/5, 3681/64, 3681/66, 3681/68, 3681/70, 3681/72, 3681/54, 3681/56, 3681/58, 3681/60, 3681/63, 3681/46, 3681/48, 3681/50, 3681/52, 3680/7, 3681/39, 3681/41, 3681/42, 3681/23, 3681/24, 3681/26, 3681/28, 3681/30, 3681/31, 3681/4, 3681/7, 3681/19, 3681/21, 3680/2.
na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na dz. nr ewid. 27/51, 27/52, 7, 25/1, 3682, 3683, 3684 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Topolskiej.
na budowę sieci wodociągowej w m. Brodowo, gm. Środa Wielkopolska na działkach o nr ewid. 162/1, 162/64, 284/1.
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w Brodowie, gm. Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid 162/55, 284/1, 162/64, 162/1.
na budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 280/8 położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Rolnej.
dot. budowy telekomunikacyjnej sieci światłowodowej FTTH w Koszutach, gm. Środa Wielkopolska na działkach o nr ewid. 114, 61, 73/26, 73/8, 171, 172/4, 170/5, 183, 178/4, 110, 295, 106/24, 106/13, 38, 101 oraz w Jarosławcu, gm. Środa Wielkopolska na działkach o nr ewid 63/1, 55/1.
na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Annopole, gm. Środa Wlkp., na działce o nr ewid. 305/49.
dot. budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Zielnikach, gm. Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid 175/6, 175/7, 175/9, 175/13.
dot. kontynuacji zaniechanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudową o wiatrołap wejściowy ze schodami zewnętrznymi oraz schodami zewnętrznymi do piwnicy i taras przy budynku z zadaszeniem w miejscowości Zaniemyśl, przy ul. Grabowej, na działkach o nr ewid. 346/3, 346/4.
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola, gmina Zaniemyśl, ul. Dąbrowska, działka nr ewid. 12//4.
dot. budowy sieci wodociągowej w Dominowie, na działkach o nr ewid. 181/16, 177/8, 126.
na budowę linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w m. Lubonieczek, gm. Zaniemyśl na działkach o nr ewid. 131/11, 132/8, 132/7, 132/2, 132/4, 132/6.
na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 3666/34 położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Nagietkowej.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 343/8 położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Słonecznej.
na zgłoszenie Inwestora dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Pławcach, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 82/31.
Pana Łukasza Sornata dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz wolnostojącego garażu w Annopolu, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 305/49.
Pana Łukasza Bartkowiaka na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 3666/34 położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Nagietkowej.
- Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września z dnia 29 września 2015 r. na budowę linii kablowej ze złączami kablowymi w m. Środa Wlkp., na dz. nr 27/51, 27/52, 7, 25/1, 3682, 3683, 3684.
złożonego przez Inwestora - Państwo Martę i Macieja Chojnackich dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 343/8 położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Słonecznej.
na budowę sieci elektoenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na dz. o nr ewid. 437/13, 437/14, 437/65, 3681/74, 437/60, 3681/53, 3680/32, 3681/11, 438/4, 439, 3680/5 położonych w Środzie Wlkp.
do zgłoszenia złożonego przez Inwestora - EVEREST DEVELOPMENT SMOLIŃSKI na budowę sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej na dz. nr ewid. 25/1, 26/3, 26/4, 3682, 3683, 3684 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Miętowej.
na zgłoszenie Inwestora - Państwa Weroniki i Dawida Jakubowskich dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Janowie, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 60/8.
do zgłoszenia złożonego przez Inwestora – Panią Beatę Łukaszyk na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zjazdu na drogę gminną oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe w m. Kruczyn, gm. Nowe Miasto nad Wartą, na działce o nr ewid. 101/3, 102/1, 98
do zgłoszenia złożonego przez Inwestora - Panią Danutę Skrzypczak i Pana Tadeusza Kasprzaka na dobudowę schodów zewnętrznych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonego w m. Środa Wlkp. przy ul. Zamojskich 9, na działce o nr ewid. 2509.
Vision Optyk Daria Stratyńska na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 318/26.
na wniosek Inwestora - Pana Wojciecha Mieloch dot. nadbudowy i zmiany połaci dachowej wraz z rozbudową klatki schodowej do piwnicy budynku mieszkalnego w miejscowości Jeziory Małe, obręb ewidencyjny Łękno, gmina Zaniemyśl, na działkach o nr ewid. 174/11, 381/10.