2017 rok

dot. budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Szlachcin, na działkach o nr ewid. 98/5, 98/3, 87, 107/6, 89/6, 89/5, 91, 238/4, 83/1, obręb ewid. Szlachcin, jednostka ewid. Środa Wielkopolska
dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mączniki, na działkach o nr ewid. 85/7 i 85/22, obręb ewid. Mączniki, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 272, 292, 279/1, 279/2, 279/3 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 689/1, 3689/4, 369/12, 3689/14, 3689/16, 3689/18, 3689/3, 3689/26, 437/65, 3698/2, 3698/4, 443/4, 402, 443/8, 444/4, 3689/9, 3689/20, 3689/25 3689/29, 3689/72 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. zamiaru budowy oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu w zakresie oświetlenia i małej architektury", na dz. nr ewid. 17/1, 485/39, 486/3, 487/1, 493, 787/5, obręb ewid. Zaniemyśl, jednostka ewidencyjna Zaniemyśl
na usunięcie kolizji odcinka linii elektroenergetycznej SN15kV napowietrznej z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej tzn. demontaż istniejącego odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV napowietrznej i budowę projektowanego odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV kablowej, na działkach o nr ewid. 84/4 i 89/3 obręb ewid. Garby, jednostka ewid. Krzykosy
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi w miejscowości Lubonieczek, na działce o nr ewid. 168/2, 78/3, 78/5, 78/6, 78/7, 78/9, 78/11, obręb ewid. Lubonieczek, jednostka ewid. Zaniemyśl
dotyczącego rozbudowy sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Polesie (obręb geodezyjny Łękno) dz. nr ewid. 274/1.
dotyczącego zamiaru budowy odcinka sieci wodociągowej i przyłącza, na dz. nr ewid. 18/29 w m. Mączniki, jednostka ewid. Środa Wielkopolska.
dot. budowy linii kablowej nn w miejscowości Zaniemyśl przy ul. Raczyńskiego, na działkach o nr ewid. 49/16, 490/2, 462/1 oraz dz. nr ewid. 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 461/10, 461/11, 461/12, 461/13 wydzielonych z dz. nr ewid. 461/1, 461/2, 461/3, gmina Zaniemyśl.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej, na działkach o nr ewid. 281/1, 278/2 obręb ewid. Sulęcinek, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 914/3, 968/3, 935/4, m. Lubrze, obręb ewid. Krzykosy, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 292, 3686/1, 3686/2, 3686/4, 304 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce o nr ewid. 425, obręb ewid. Pięczkowo, jednostka ewid. Krzykosy.
dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego i przyłącza energetycznego w miejscowości Zaniemyśl przy ulicach Akacjowej, Bukowej i Średzkiej, dz. nr ewid. 214/18, 216, 214/23, 217, 221/2, 227/2, 227/9, 226/5, 230/3, 270/1.
dot. budowy linii kablowych nn. 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na dz. o nr ewid. dz. nr 552/39,552/20,552/34,552/35,552/71,553/1,552/53, 552/54, 552/55, 552/56, 552/57, 552/58, 552/59, 552/60, 552/61, 552/62, 552/63, 552/64, 552/65, 552/66, 552/67, 552/68, 552/69, 552/70 położonych w m. Środa Wlkp. w rejonie ul. Aleksandra Fredry i Zofii Nałkowskiej.
dot. budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Lubonieczek, dz. nr ewid. 78/3.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Olszewo, jednostka ewid. Środa Wlkp., dz. nr ewid. 95/10.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 95/10, obręb ewid. Olszewo, jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Karolewo, na działce o nr ewid. 311/19, obręb ewid. Karolewo, jednostka ewid. Dominowo.
na budowę sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 292, 3686/1, 3686/2, 3686/4, 304 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Żniwna.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego, na działce o nr ewid. 342 w m. Miąskowo, gm. Krzykosy
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego, na działce o nr ewid. 72 w m. Przymiarki, gm. Krzykosy.
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 914/3, 968/3, 935/4, 977/1 w m. Lubrze, gm. Krzykosy
na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 281/1, 278//4 w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zaniemyśl, dz. nr ewid. 150/2.
na nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. o nr ewid. 2409 położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Mikołaja Kopernika 13.
dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Karolewo, na działce o nr ewid. 311/16, obręb ewid. Karolewo, jednostka ewid. Dominowo
na budowę elektroenergetycznej sieci wodociągowej dla osiedla budynków mieszkalnych w m. Środa Wlkp., na działkach o nr ewid. 415, 416, 417.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Środa Wlkp., na działce o nr ewid,. 317/9
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 317/9 obręb ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy oświetlenia ulicznego i przyłącza energetycznego w miejscowości Zaniemyśl, ul. Słoneczna, dz. nr ewid. 485/17, 485/18, 485/39.
na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewi. 420/2 i 421/2 w m. Środa Wlkp. w rejonie ul. Lotniczej.
dot. budowy oświetlenia ulicznego i przyłącza energetycznego w miejscowości Zaniemyśl, ul. Ogrodowa, dz. nr ewid. 782