2018 rok

dot. budowy elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4 kV, na działkach o nr ewid. 65 i 218/1 obręb ewid. Boguszynek, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4 kV, na działkach o nr ewid. 134/13, 134/17, 135/13, 436, 439 obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4 kV, na działce o nr ewid. 185/2 obręb ewid. Chocicza, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy sieci wodociągowej PE fi 110 na działkach nr ewid. 27/28, 27/76, 27/43, 27/48 położonych w Środzie Wielkopolskiej rejonie ulicy Daliowej.
dotyczącego zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 18/74, 18/21, 18/69, 25/1, 25/2 w m. Mączniki gmina Środa Wielkopolska.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. na dz.117/55 obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy.
dotyczącego zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Zwola, obręb ewid. Zwola na dz. nr ewid. 108/45.
dotyczącego zamiaru budowy linii kablowej nn 0,4 kV i szafy kablowej SKV na dz. nr ewid. 188/4, 187/2, 185, 216, 217/5, 211/4 w m. Brodowo, jednostka ewidencyjna Środa Wlkp.
dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV (oświetlenie drogowe) w m. Zaniemyśl przy ul. Kochanowskiego na dz. nr ewid. 179/4 i 181, gmina Zaniemyśl.
dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV (oświetlenie drogowe) w m. Polwica na dz. nr ewid. 64/25 i 35/3.
dotyczącego zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV (oświetlenie drogowe) w m. Jeziorskie Huby, obręb ewid. Łękno, gmina Zaniemyśl na dz. nr ewid. 153 i 401.
dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Chwałkowo
dot. zamiaru wykonania sieci wodociągowej z przyłączami w m. Brodowo na dz. nr ewid. 211/4, 216, 217/4, gmina Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci oświetlenia ulicznego w m. Śnieciska na dz. nr 208/1 i 208/2, obręb ewid. Śnieciska, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy sieci oświetlenia ulicznego w m. Lubonieczek przy ulicy Błękitnej i Złotej na dz. nr 116/3, 119/1, 120/3, 120/9, 121/6, 121/3 obręb ewid. Lubonieczek, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy linii kablowych nn 0,4kV, szafy kablowej nn 0,4kV złączy kablowo-pomiarowych nn 0,4kV w celu: „przyłączenia do sieci elektroenergetycznej osiedla domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Środa Wlkp. ul. Za Strzelnicą dz.nr 3704, 3707" na działach o nr ewid. 3668/6, 176, 3703, 3706, 3708, 3704, 3707 położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Za Strzelnicą.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 na działce o nr ewid. 1131 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Spokojnej.
dot. budowy linii kablowych nn0,4 kV na działach o nr ewid. 182/3, 183/4 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Za Strzelnicą
dot. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie zmiany elewacji budynku położonego na działce o nr ewid. na dz.485/35 obręb ewid. Zaniemyśl, jednostka ewid. Zaniemyśl.
dot. budowy kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. na dz.415, 416, 408/3, 406/2, 402, 407 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 69 i 67 m. Wiosna, obręb ewid. Miąskowo, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działce o nr ewid. 345/1, obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 256/18 i 257 obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 946/1 i 358/1 obręb ewid. Pięczkowo, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej SN15kV w zakresie usunięcia kolizji odcinka linii elektroenergetycznej SN15kV napowietrznej z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej tzn. demontaż istniejącego odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV napowietrznej i budowy projektowanego odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV kablowej, na działkach o nr ewid. 84/4 i 89/3 obręb ewid. Garby, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 229 i 221/1 obręb ewid. Sulęcin, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 446 i 451/2 obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy.
dot. nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 473/2 obręb ewid. Sulęcinek, jednostka ewid. Krzykosy