2020 rok

dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110, długości 346 m, na dz. nr ewid. 86 i 171 w m. Zielniki , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap II osiedle mieszkaniowe na działkach o nr ewid. 83/16, 83/19, 83/21, 83/23, 83/25, 83/39, 83/36, 83/34, 83/30, 83/38, 83/29, 83/31, 83/33, 83/35, 83/37, położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap I w pasie drogi powiatowej na działce o nr ewid. 7, położonej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Topolskiej.
dot. zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 126/1 w m. Dominowo przy ulicy Centralnej, jednostka ewidencyjna Dominowo.
dot. budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 7, 87/3, 86, 85, 84, 83/16, 83/17, 83/18, 83/19, 83/21, 83/23, 83/25, 83/29, 83/30, 83/31, 83/33, 83/34, 83/35, 83/36, 83/37, 83/38, 83/39 położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV wraz z szafą i złączami kablowymi w m. Środa Wlkp. w rejonie ul. Bnińskiego, na działkach oznaczonych nr ewid. 460/12, 459, 14, 11/20, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE ø 110 x 6,6 PN 10 SDR 17, o łącznej długości 409 m, z włączeniem do istniejącej sieci ø 110, na działkach o nr ewid. 59/9, 58/5, 59/14, 61/1, 61/2, obręb ewid. Dębicz, jednostka ewid. Środa Wielkopolska oraz 1/27, 1/32, obręb ewid Mączniki, jedn. ewid. Środa Wielkopolska i 28/4, obręb Janowo, jedn. ewid. Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE fi. 110 x 6,6 PN 10 SRD 17 , długości 198 m, na dz. nr ewid. 31, 29/8 i 14/1 w m. Zielniczki , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dot. budowy sieci wodociągowej fi 160 PE100 o długości 707 m na działkach oznaczonych nr ewid. 500/2, 500/3, 758/1 w Środzie Wlkp. przy Akacjowej i Kórnickiej.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE100 o długości 57 m na działkach oznaczonych nr ewid. 89/3, 89/6, 90/39, 13 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Akacjowej i Estkowskiego.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 160 PE na działkach oznaczonych nr ewid. 83/29, 7, 8/1, 9, 10/1, 12/1, 13, 14, 500/2 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów, Akacjowej, i Topolskiej.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. 62/21, m. Przymiarki, obręb ewid. Solec, jednostka ewid. Krzykosy.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej fi. 110 x 6,6 , długości 185 m, na dz. nr ewid. 76/13 i 76/14 w m. Janowo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dot. budowy sieci wodociągowej DN 110 PE na działkach oznaczonych nr ewid. 1181/9, 1180/10, 1180/8 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Traugutta.
dot. budowy sieci wodociągowej DN 110 PE na działce oznaczonej nr ewid. 474/1 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Konwaliowej.