2020 rok

dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na działkach o nr ewid. 62/7 i 62/4, obręb ewid. Klęka, jednostka ewid. Nowe miasto nad Wartą.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Dominowo przy ul. Powstańców Wlkp. 2 na dz. nr ewid. 134/3, gm. Dominowo.
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 115/55, 115/52, 117/2, 136/15, 137 w m. Zwola.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 17 Września 1A.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Zwola przy ul. Głównej na dz. nr ewid. 47/3 i 47/4, gm. Zaniemyśl.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na działce o nr ewid. 24, obręb ewid. Chwalęcin, jednostka ewid. Nowe miasto nad Wartą.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej nr ewid. 213 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Nekielskiej 29.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjno-magazynowym na działce oznaczonej nr ewid. 2545/32 położonej w Środzie Wlkp. przy ul. 27 Grudnia 5.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach oznaczonych nr ewid. 3150 i 3151 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Karola Marcinkowskiego 9B.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej nr ewid. 1557 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kościuszki 33.
dot. przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej nr ewid. 1329 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kilińskiego 24/1.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej nr ewid. 2833/2 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 47.
dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej nr ewid. 884 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 41.
dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych w celu: „przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu 10 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Środa Wlkp. ul. Za Strzelnicą dz.nr ewid. 3707/10” na działkach nr ewid. 3691, 3693/2, 3693/4, 3693/5, 3703, 3706, 3707/10, 3708 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.
dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 położonym na działce o nr ewid. 1/15, obręb ewid. Klęka, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC dn 63 SDR 11 na działce o nr geod. 141/1 obręb ewid. Kruczyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym , na dz. nr ewid. 138 w m. Pławce , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE100 na działkach oznaczonych nr ewid. 343/12, 347/6 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Adama Grabiasa.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach o nr ewid. 141/11 i 141/12 obręb ewid. Kruczyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działce o nr geod. 127 obręb ewid. Chocicza, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC dn63 SDR 11 na działce o nr geod. 141/1 obręb ewid. Kruczyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
dot. budowy sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr ewid. 353, 402 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zielonej i Lotniczej.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap I w pasie drogi powiatowej na działce o nr ewid. 7, położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Topolskiej.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 fi.110, długości 346 m, na dz. nr ewid. 86 i 171 w m. Zielniki , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap II osiedle mieszkaniowe na działkach o nr ewid. 83/16, 83/19, 83/21, 83/23, 83/25, 83/39, 83/36, 83/34, 83/30, 83/38, 83/29, 83/31, 83/33, 83/35, 83/37, położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap I w pasie drogi powiatowej na działce o nr ewid. 7, położonej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Topolskiej.
dot. zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 126/1 w m. Dominowo przy ulicy Centralnej, jednostka ewidencyjna Dominowo.
dot. budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 7, 87/3, 86, 85, 84, 83/16, 83/17, 83/18, 83/19, 83/21, 83/23, 83/25, 83/29, 83/30, 83/31, 83/33, 83/34, 83/35, 83/36, 83/37, 83/38, 83/39 położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Topolskiej.
dot. budowy sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV wraz z szafą i złączami kablowymi w m. Środa Wlkp. w rejonie ul. Bnińskiego, na działkach oznaczonych nr ewid. 460/12, 459, 14, 11/20, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE ø 110 x 6,6 PN 10 SDR 17, o łącznej długości 409 m, z włączeniem do istniejącej sieci ø 110, na działkach o nr ewid. 59/9, 58/5, 59/14, 61/1, 61/2, obręb ewid. Dębicz, jednostka ewid. Środa Wielkopolska oraz 1/27, 1/32, obręb ewid Mączniki, jedn. ewid. Środa Wielkopolska i 28/4, obręb Janowo, jedn. ewid. Środa Wielkopolska.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE fi. 110 x 6,6 PN 10 SRD 17 , długości 198 m, na dz. nr ewid. 31, 29/8 i 14/1 w m. Zielniczki , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dot. budowy sieci wodociągowej fi 160 PE100 o długości 707 m na działkach oznaczonych nr ewid. 500/2, 500/3, 758/1 w Środzie Wlkp. przy Akacjowej i Kórnickiej.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE100 o długości 57 m na działkach oznaczonych nr ewid. 89/3, 89/6, 90/39, 13 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Akacjowej i Estkowskiego.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 160 PE na działkach oznaczonych nr ewid. 83/29, 7, 8/1, 9, 10/1, 12/1, 13, 14, 500/2 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów, Akacjowej, i Topolskiej.
dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. 62/21, m. Przymiarki, obręb ewid. Solec, jednostka ewid. Krzykosy.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej fi. 110 x 6,6 , długości 185 m, na dz. nr ewid. 76/13 i 76/14 w m. Janowo, jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska
dot. budowy sieci wodociągowej DN 110 PE na działkach oznaczonych nr ewid. 1181/9, 1180/10, 1180/8 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Traugutta.
dot. budowy sieci wodociągowej DN 110 PE na działce oznaczonej nr ewid. 474/1 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Konwaliowej.