2021 rok

dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej nr ewid. 1244 położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Jackowskiego 21.
dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej z rur PE fi.110 wraz z hydrantami dn 80 mm, długości 712 m, na dz. nr ewid. 139/35, 139/17, 139/34 i 139/46 w m. Chwałkowo , jednostka ewidencyjna Środa Wielkopolska.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE100 o długości 95,88 m na działkach oznaczonych nr ewid. 251/3, 255, 266/1, 266/9 położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Plażowej.
dotyczącego budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125 PE100 o długości łącznej 190 m na działkach oznaczonych nr ewid. 334/9, 334/10, 337/4, 338/5, 342/2 w Środzie Wlkp. przy ul. Adama Grabiasa.
dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 i fi 180 PE100 o długości 1096 na działkach oznaczonych nr ewid. 3992, 3933, 3926 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Podmiejskiej i Gruntowej.
dot. przebudowy przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 912 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. w miejscowości Środa Wlkp. ul. Strzelecka 22.