Nazwa, dane adresowe

Nazwa, dane adresowe

 

Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Wielkopolskich
w Środzie Wlkp.
 
 
 
ul. ks. Kegla 1a
63-000 Środa Wlkp.
 
 
nr tel. 61 285-24-34; 61 285-81-98
nr fax 61 285-81-98
 
 
 
 
Dyrektor szkoły:Katarzyna Światowy

 
godziny urzędowania sekretariatu
od 7.00 do 15.00
 
 

W ofercie edukacyjnej naszej szkoły absolwentom szkół podstawowych proponujemy następujące klasy:

  • A - humanistyczna

         przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

  • B - medyczno-przyrodnicza

         przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski

  • C - biznesowo-menadżerska

          przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski

  • D - politechniczna

          przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka