Klauzula Informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie, Szlachcin 32A, 63-000 Szlachcin. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://bip.powiatsredzki.pl/bip/jednostki-organizacyjne-powiatu/placowka-opiekunczo-wychowawcza/klauzula-informacyjna-rodo2.html