Praca w Placówce Opiek.-Wych.

Nabór na stanowisko urzędnicze

 

Dyrektor Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:Referent ds. kadrowo- księgowych  

Główne obowiązki:

1. Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych placówki w tym min.:

- naliczanie wynagrodzeń,

- prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,

- prowadzenie spraw socjalnych ,

- sporządzanie dokumentów do ZUS, US,

- sporządzanie planów pracy kadry pedagogicznej,

- sporządzanie sprawozdań GUS.

2. Kontrola formalno- rachunkowa dokumentów.

3. Księgowanie dokumentów.

4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

5. Sporządzanie przelewów bankowych.

6. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

 

Warunki pracy:

Praca w wymiarze 1 etatu.

Miejsce wykonywania pracy:

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza- Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie co najmniej średnie

Umiejętność obsługi komputera w tym w szczególności: programu MS Word, MS Exel, MS PowerPoint, MS Outlook, programów kadrowo- płacowych, programu Płatnik.

Udokumentowany co najmniej 6 miesięczny staż pracy.

 

Wymagania pożądane:

Wykształcenie wyższe

Udokumentowany staż pracy na stanowiskach  kadrowo-płacowych lub księgowych.

Znajomość przepisów z zakresu:

- prawa pracy,

- zatrudnienia pracowników samorządowych,

- ubezpieczeń społecznych,

- podatku dochodowego od osób fizycznych,

- rachunkowości i finansów publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

Życiorys.

List motywacyjny.

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy przesyłać na adres:

Średzkie Ognisko- Opiekuńczo-Wychowawcze Ognisko Wychowawcze w Środzie Wlkp. ul. Kosynierów 2 63-000 Środa Wlkp.  nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2008r.