Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.1445).
2. Statut Powiatu  Średzkiego (Uchwała Nr XXVIII/ 130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. ze zm.),
6. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., stanowiący załącznik do  Uchwały Nr 161/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 grudnia 2015 roku
oraz inne przepisy szczególne.