Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej


Starostwa i Wicestarosta przyjmują obywateli
w sprawach skarg i wniosków  1) w poniedziałki - w godzinach od 1000 do 1600         
2) w poniedziałki - po godzinach pracy  od 1600 do 1615 po wcześniejszym  uzgodnieniu telefonicznym.          


W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta i Wicestarosta  przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym: 

1) w godzinach od 1000  do  1500
2)  po godzinach pracy  od 1500 do 1515 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.  Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków  codziennie w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej  


Wydział Organizacyjny i Inwestycji przyjmuje i koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej    


Podstawa prawna:
  • Kodeks postępowania administracyjnego - (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).