Struktura organizacyjna

Stanowisko ds. Kontroli


Starostwo Powiatowe - parter, pok. nr  137
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 80 51
fax 61 286 67 31
Inspektor ds. kontroli - Irmina Lehmann
Stanowisko do spraw kontroli realizuje zadania:

  1. koordynowanie działań związanych z wykonywaniem kontroli zarządczej przez Starostę na poziomie jednostki organizacyjnej-Starostwa oraz Powiatu,
  2. opracowywanie rocznych planów i harmonogramów kontroli,
  3. przeprowadzanie kontroli doraźnych,
  4. sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzanych kontroli oraz przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych i projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
  5. prowadzenie monitoringu wykonania zaleceń pokontrolnych,
  6. współpracę z audytorem przy opracowywaniu planów kontroli zarządczej oraz wymiana informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli zarządczej i audytu.