Struktura organizacyjna

Wicestarosta

Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 80 51
fax 61 286 67 31
e-mail: starostwo@powiatsredzki.pl


Wicestarosta - Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka


Do zadań Wicestarosty należy:
  1. podejmowanie czynności kierownika Starostwa pod nieobecność Starosty w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę oraz podejmowanie innych czynności należących do zakresu działania Starosty w trakcie jego nieobecności,
  2. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Starosty, a także wynikających z uchwał organów powiatu.

Wicestaroście bezpośrednio podlegają:
  1. Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,
  2. Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Terminy i godziny przyjęć interesantów:
Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
  • w poniedziałki - w godzinach od 1000 do 1600
  • w poniedziałki - po godzinach pracy  od 1600 do 1615 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym:
  • w godzinach od 1000  do  1500
  • po godzinach pracy  od 1500 do 1515 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.