Struktura organizacyjna

Pion Ochrony

Starostwo Powiatowe - parter, pok. nr 122
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 62 29
fax 61 286 67 31
Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Stanisław Litke
I. Pion Ochrony realizuje zadania, obejmujące:
 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Starostwie, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w Starostwie, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane i przekazywane informacje niejawne,
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 4. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 5. opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji,
 6. szkolenie pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających, związanych z upoważnieniem pracowników Starostwa do dostępu do informacji niejawnych,
 8. prowadzenie kancelarii niejawnej,
 9. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowania ryzyka,
 10. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Starostwie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych lub którym odmówiono lub cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa,
 11. przekazywanie do ABW danych ewidencyjnych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych.
 
II.  Pionem Ochrony kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, bezpośrednio podporządkowany Staroście.