Struktura organizacyjna

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe - parter budynku,
ul. Żwirki i Wigury 1 63-000 Środa Wlkp.
tel.  572 724 665


Powiatowy Rzecznik Konsumentów -Daria Bielecka


Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania z zakresu:
  1. zapewnienia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  2. wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  3. składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  4. współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. wykonywania innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.