Struktura organizacyjna

Członek zarządu

Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 80 51
fax 61 286 67 31
e-mail: starostwo@powiatsredzki.pl

Członek zarządu - Michał Matelski


I. Do zadań  Członka Zarządu należy w szczególności:
  • wykonywanie zadań powierzonych do prowadzenia na podstawie i w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę, a także wynikających z uchwał organów powiatu,
  • wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty lub w przypadku niemożności pełnienia przez nich obowiązków z innych przyczyn, w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę,                    


II. Członkowi Zarządu bezpośrednio podlega:
  • Wydział Komunikacji i Transportu           
  • Wydział Inwestycji i Dróg