Nazwa, dane adresowe

Nazwa,dane adresowe


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Środzie Wielkopolskiej

Siedziba Centrum:
ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
tel.  61 285 38 64, 61 285 38 65, 61 2222 444
fax.  61 285 85 96 , 61 2222 462
e-mail: sekretariat@zszsroda.pl
www.zszsroda.pl
 

Dyrektor: Marek Kostka