2006 rok

przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, w dniu 18 października 2006 r.
w zakresie zgodności z prawem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w okresie I i II kwartału 2006 r.
Kontrola dotyczyła realizowania przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa za rok 2005.