2011 rok

i budynków oraz stosowania przepisów o państwowym systemie odniesień przestrzennych przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.
oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną" przeprowadzona przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Instytucję Wdrażającą dla Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
przeprowadzona 19 lipca 2011 r. przez Archiwum Państwowe w Poznaniu.