2012 rok

"Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną."
przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Poznaniu
przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Poznaniu.
przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2011 r. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Wojewody Wielkopolskiego w dniach od 12 do 14 marca 2012 r.