2013 rok

16-28 października 2013 r.
przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniach od 21 do 28 stycznia 2013 r.
i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 r.
z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.