2014 rok

w zakresie organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniach od 4 do 6 listopada 2014 r.
przez Wojewodę Wielkopolskiego w okresie od 12 do 14 listopada 2014 r.
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19 do 27 listopada 2014 r.