2019 rok

z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającej na aktywizacji zawodowej repatriantów, wynikającego z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniach od 10 do 24 czerwca 2019 r.