Komisje Rady

Komisje stałe Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji

 
Komisja Rewizyjna
 
1. Marcin Bednarz
2. Maciej Pawlikowski - przewodniczący
3. Iwona Klepacka
4. Przemysław Jankowiak
5. Jadwiga Wieland
 
 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Iwona Klepacka
2. Ewa Kusik
3. Przemysław Jankowiak
4. Maciej Pawlikowski
 
 
 
 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

1. Bogusław Biernat 
2. Jacek Gabała
3. Iwona Klepacka
4. Agnieszka Król
5. Ewa Kusik
6. Jadwiga Wieland - przewodniczący
7. Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka
 
Komisja Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej

1. Ryszard Grześkowiak
2. Piotr Kasprzak
3. Stefan Kominek - przewodniczący
4. Agnieszka Król
5. Marcin Nowak
6. Przemysław Jankowiak
7. Marcin Bednarz
 
Komisja Strategii i Planowania Rozwoju
 
1. Małgorzata Fertała
2. Jacek Gabała
3. Przemysław Jankowiak
4. Ewa Kusik
5. Marcin Nowak
6. Maciej Pawlikowski
 
Komisja Budżetu i Finansów
 
1. Ewa Kusik - przewodniczący
2. Marcin Bednarz
3. Ernest Iwańczuk
4. Stefan Kominek
5. Michał Matelski
6. Marcin Nowak
7. Jadwiga Wieland