2005 rok

w sprawie zmian w zasadach organizacji i wykonywania kontroli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i jednostkach organizacyjnych powiatu.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp., powołanej Zarządzeniem Nr 9/2004 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie określenia wysokości dodatku aktywizacyjnego.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie na 2005 rok.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp. powołanej Zarządzeniem Nr 9/2004 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/03 Starosty Powiatu Średzkiego - ze zmianami z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Środzie Wlkp.