2006 rok

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wlkp.
sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/03 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2003 r w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie zmian osobowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.
w sprawie zasad organizacji i wykonywania kontroli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i jednostkach organizacyjnych powiatu.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2006 rok.
w sprawie wprowadzenia cennika usług reprodukcyjnych i innych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp., dla których nie określono cen urzędowych.
w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.