2007 rok

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania w Powiecie Średzkim.
w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Średzkim
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką oraz ustalenia wynagrodzenia dla egzaminatorów.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp.
dot. wprowadzenia, z dniem 1 września 2007 r., nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2007 rok.
w sprawie wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego do umieszczania pojazdów z drogi, w przypadkach o których mowa w art. 130a ust 1, 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym
zmieniające zarządzenie Nr 8/03 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania nowych członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp. powołanej Zarządzeniem Nr 9/2004 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2004 r.