2008 rok

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. - dot. przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp.
w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Analiz i Prognozowania w Środzie Wlkp.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Łękno gmina Zaniemyśl, miejscowość Doliwiec Leśny.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych i lokalowych będących własnością Skarbu Państwa.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2008 rok.
w sprawie zmian osobowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku