2009 rok

w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001r.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp. powołanej Zarządzeniem Nr 8/2008 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2008 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2009 rok.
w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.