2010 rok

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp.
w sprawie: ustanowienia, na rzecz Gminy Środa Wielkopolska, nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp."
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywana i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie średzkim.
w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego, inspekcjach i strażach.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2010 rok.
w sprawie wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego do umieszczania pojazdów z drogi, w przypadkach o których mowa w art. 130a ust 1, 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz..908 ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w przypadkach podejrzenia popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.