2012 rok

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8/2012 Starosty Średzkiego z dnia 5 września 2012 roku.
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp.
w sprawie obciążenia służebnością drogi koniecznej w zakresie przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wlkp., oznaczonej jako działka nr 3075/1.
w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.
w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wlkp., oznaczonej jako działka nr 2503.
w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka objętego całodobową opieką w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie na 2012 rok.